Ngày thứ 22: (06/12/2020) Thời tiết đẹp (hơi lạnh)
Cập nhật dữ liệu, đi thị trường
* Tình hình tài chính:
- Số dư: (-1.445.000) đồng
- Chi phí: 0 đồng.
- Còn lại: (-1.445.000) đồng.
Be the first person to like this.
Ngày thứ 21: (05/12/2020) Thời tiết đẹp (hơi se lạnh)
Cập nhật dữ liệu, đi thị trường
* Tình hình tài chính:
- Số dư: (-1.395.000) đồng
- Chi phí: 50.000 đồng. (Xăng xe: 50.000 đồng)
- Còn lại: (-1.445.000...View More

Be the first person to like this.
Ngày thứ 20: (04/12/2020) Thời tiết đẹp (hơi se lạnh)
Cập nhật dữ liệu, đi thị trường
* Tình hình tài chính:
- Số dư: (-995.000) đồng
- Chi phí: 400.000 đồng. (Xăng xe: 200.000 đồng+ Tiền mừng: 200.000 đồ...View More

Be the first person to like this.
Ngày thứ 19: (03/12/2020) Thời tiết đẹp (hơi se lạnh)
Cập nhật dữ liệu
* Tình hình tài chính:
- Số dư: (-935.000) đồng
- Chi phí: 60.000 đồng. (Tiền ăn: 60.000 đồng)
- Còn lại: (-995.000) đồng.
Be the first person to like this.
Ngày thứ 18: (02/12/2020) Thời tiết đẹp (hơi se lạnh)
Cập nhật dữ liệu
* Tình hình tài chính:
- Số dư: (-465.000) đồng
- Chi phí: 470.000 đồng. (Tiền ăn: 50.000 đồng+ Xăng xe: 80.000 đồng+ Mua đồ dùng cho...View More

Be the first person to like this.
Ngày thứ 17: (01/12/2020) Thời tiết đẹp (hơi se lạnh)
Lên kế hoạch tháng 12
* Tình hình tài chính:
- Số dư: (-395.000) đồng
- Chi phí: 70.000 đồng. (Tiền ăn: 50.000 đồng+ Xăng xe: 20.000 đồng)
- Còn lại: (...View More

Be the first person to like this.
Ngày thứ 16: (30/11/2020) Thời tiết đẹp (hơi se lạnh)
Xử lý việc cũ còn tồn đọng.
* Tình hình tài chính:
- Số dư: (-325.000) đồng
- Chi phí: 70.000 đồng. (Tiền ăn: 50.000 đồng+ Xăng xe: 20.000 đồng)
- Còn ...View More

Be the first person to like this.
Ngày thứ 15: (29/11/2020) Thời tiết đẹp (hơi se lạnh)
Buổi sáng nghỉ, buổi chiều xử lý việc cũ còn tồn đọng.
* Tình hình tài chính:
- Số dư: (-325.000) đồng
- Chi phí: 0 đồng.
- Còn lại: (-325.000) đồng.
Be the first person to like this.
Ngày thứ 14: (28/11/2020) Thời tiết đẹp (hơi se lạnh)
Phát triển thị trường
* Tình hình tài chính:
- Số dư: (-225.000) đồng
- Chi phí: 100.000 đồng. (Tiền ăn: 50.000 đồng+ Xăng xe: 50.000 đồng)
- Còn lại: ...View More

Be the first person to like this.
Ngày thứ 13: (27/11/2020) Thời tiết đẹp
Phát triển thị trường
* Tình hình tài chính:
- Số dư: (-125.000) đồng
- Chi phí: 100.000 đồng. (Tiền ăn: 50.000 đồng+ Xăng xe: 50.000 đồng)
- Còn lại: (-225.000) đồn...View More

Be the first person to like this.
View More
Publish Date: November 12, 2020
Like