2 Views
Ca Dao
by Published on April 4, 2019

Biết nhau từ thuở buôn thừng

Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau.

Categories:
Also from this author
by April 4, 2019
2 Views
Con biết ngồi, mẹ rời tay
by April 4, 2019
3 Views
Trai phải hơi vợ như cỏ bợ phải trời mưa Gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó
by April 4, 2019
3 Views
Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi