by April 4, 2019
3 Views
Cạn ly mừng năm qua đắc lộc Nâng cốc chúc năm mới phát tài
by April 4, 2019
3 Views
Người ngay mắc cạn, kẻ gian vui cười.
by April 4, 2019
2 Views
Cũng là con mẹ con cha Con thì chín rưỡi, con ba mươi đồng.
by April 4, 2019
3 Views
Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi
by April 4, 2019
3 Views
Trai phải hơi vợ như cỏ bợ phải trời mưa Gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó
by April 4, 2019
2 Views
Biết nhau từ thuở buôn thừng Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau.
by April 4, 2019
2 Views
Con biết ngồi, mẹ rời tay
by March 19, 2019
2 Views
Đây là năm thứ 6 liên tiếp Singapore đứng đầu xếp hạng của EIU về chi phí sinh hoạt. Trong Báo cáo Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu (Worldwide Cost of Living) mà EIU vừa công bố, Singapore, Paris (Pháp) và Hong Kong (Trung Quốc) cùng đứng đầu danh sách đắt đỏ nhất thế giới. Trong đó, Singapore đã xếp thứ nhất 6 năm liên tiếp. Còn Paris và Hong Kong mới là lần đầu. Hai cái tên còn lại trong top 5 là Zurich và Geneva(Thụy Sĩ). Trong khi đó, New York và Los Angeles (Mỹ) quay trở lại top...