Posted: 2020-05-19 08:03:00

Bà Huỳnh Thị Út Mười, ấp Dinh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, gần 30 năm gắn bó nghề muối. Dù công việc nặng nhọc, nhất là công đoạn vác muối, nhưng bà Mười vẫn bám nghề. Đã 47 tuổi, nhưng bà vẫn đều đặn làm việc hàng ngày trên đồng. Mỗi ngày vác thu nhập của bà Mười khoảng từ 200.000 đến 300.000 đồng.

  • 0 Comment(s)
Categories