Xe

Posted: 2020-05-19 03:42:00
Thứ ba, 19/5/2020, 10:42 (GMT+7)

Tem đăng kiểm dán trên kính đã xác định xe còn hạn lưu hành hay không, vậy việc mang theo sổ đăng kiểm liệu có cần thiết. (Phạm Huy)

  • 0 Comment(s)
Categories