9N
Lấy cảm hứng từ câu chuyện thử thách của một triệu phú. Tôi thực hiện chương trình thử thách "90 Ngày Thành Công" với số tiền và trang thiết bị như sau: 1. Tiền mặt: 2.000.000 đồng. 2. 02 chiếc điện thoại. 3. 01 Chiếc máy tính xách tay 4. 01 Xe máy 5. 01 Ô tô tải van Bạn đồng hành cùng với tôi là con gái 15 tuổi của tôi. Mục tiêu là trong thời gian 90 ngày kiếm được số tiền 2.000.000.000 đồng. Nhiệm vụ: ngoài mục tiêu kiếm tiền thì nhiệm vụ chính là chăm sóc và đồng hành cùng con gái hiện đang học lớp 10 đạt được kết quả học tập tốt. Thời gian thực hiện từ 15/11/2020 đến 14/02/2021
Categories