Thầy cô chúng ta đã thay đổi | Tập 7 | ĐI TÌM NGƯỜI GIÁO VIÊN CHO TƯƠNG LAI

80 Views
No one rates this
by Published on May 21, 2020

"Thầy cô chúng ta đã thay đổi" là series phim tài liệu đặc biệt để thay đổi giáo viên trong 9 tháng. Mục đích của dự án là giúp các giáo viên trên toàn quốc tự nỗ lực thay đổi và vượt qua những khó khăn mà họ phải đối mặt trong quá trình giảng dạy. "Cùng nhau tạo nên một lớp học hạnh phúc" là thông điệp xuyên suốt của series phim tài liệu này.

Categories: